Ochrana osobních údajů (GDPR)

GDPR je nové nařízení Evropské unie, které nabylo účinnosti ke dni 25. května 2018. Uvedené nařízení má za cíl výrazně zvýšit ochranu osobních dat fyzických osob a povinnost institucí, obchodních korporací a podnikatelů tato data chránit.

Pokud při svých podnikatelských aktivitách nakládáte s osobními údaji, naše advokátní kancelář vám v souvislosti se zavedením GDPR nabízí kontrolu fungování vaší společnosti ve vztahu k relevantním dokumentům a procesům a posouzení jejich souladu s GDPR. Výstupem z této fáze je analýza, v níž zhodnotíme stávající stav, upozorníme na nedostatky a navrhneme možné způsoby řešení.

Následně se zabýváme přímo vytvořením nových či úpravou stávajících vnitřních předpisů, aby tyto odpovídaly požadavkům GDPR, a jejich zavedením do praxe. V případě potřeby současně upravíme smluvní dokumentaci vaší společnosti tak, aby odpovídala potřebám GDPR.

Pořádáme též školení na toto téma a rádi vám budeme nápomocni při implementaci ve vaší společnosti.© AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová - všechna práva vyhrazena.

Povinné informace

Informace pro spotřebitele: Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora. Více informací naleznete na webových stránkách www.cak.cz.

Informace pro fyzické osoby: Jako správci osobních údajů zpracováváme osobní údaje v případech a za podmínek upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.uoou.cz. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů (tj. práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle GDPR) se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu na adrese info@aksr.cz nebo poštou na adrese Kpt. Jaroše 317/24, Mělník.