Právní týmMgr. Ing. Pavel Švec
advokát / partner
Mgr. Ing. Pavel Švec Vzdělání:
 • Západočeská univerzita v Plzni, obor Právo (Mgr.)
 • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, obor Řízení a ekonomika podniku (Ing.)
Profesní dráha:

V advokacii působí od roku 2008. Praxi advokátního koncipienta vykonával v advokátní kanceláři Korbel, Tuháček a partneři. Samostatným advokátem je od roku 2012.

Při svojí práci propojuje znalosti práva a ekonomie, což je jeho významnou přidanou hodnotou.

Zaměření a specializace:
 • Obchodní a korporátní právo
 • Právo nemovitostí
 • Developerské projekty
 • Podnikatelské záměry
 • Franšízing
 • Smluvní agenda

Jazyky: čeština, němčina

Motto: „Pacta sunt servanda.“ (Smlouvy se mají dodržovat.)

Mgr. Bc. Kateřina Rychterová
advokátka / partner
Mgr. Bc. Kateřina Rychterová Vzdělání:
 • Západočeská univerzita v Plzni, obor Právo (Mgr.)
 • Policejní akademie ČR, obor Bezpečnostně právní studia (Bc.)
Profesní dráha:

V advokacii se pohybuje od roku 1996. Začala jako právní asistentka advokáta JUDr. Petra Zikmunda a po té v roce 2005 se stala jeho advokátní koncipientkou. Od roku 2008 je samostatnou advokátkou.

Od roku 2013 je členkou Kontrolní rady České advokátní komory, v níž vykonává pozici kárné žalobkyně. Od roku 2017 je současně členkou Výboru pro odbornou pomoc a ochranu zájmů advokátů. V roce 2022 byla jmenována členkou zkušební komise pro advokátní zkoušky pro obor Předpisy o advokacii.

Dlouhodobě se věnuje přednáškové a školící činnosti. Angažuje se v projektu Advokáti do škol.

Zaměření a specializace:
 • Smluvní agenda a obchodní rejstřík
 • Trestní právo
 • Rodinné právo
 • Vysoké školy a školství
 • Ochrana osobních údajů a GDPR
 • Generální praxe

Jazyky: čeština, angličtina

Motto: „I za mraky září slunce.“

Mgr. Michal Hledík, LL.M.
advokát
Mgr. Michal Hledík, LL.M. Vzdělání:
 • Univerzita Karlova v Praze, obor Právo (Mgr.)
 • EDU Effective Business School, program Business and Law (LL.M.)
Profesní dráha:

Během vysokoškolského studia absolvoval stáže u okresního soudu a v advokátní kanceláři. Advokátním koncipientem se stal v roce 2016, přičemž působil ve dvou pražských advokátních kancelářích. V roce 2019 složil advokátní zkoušku (s hodnocením výtečně) a stal se členem právního týmu naší kanceláře.

Zaměření a specializace:
 • Sporná agenda
 • Smluvní agenda
 • Trestní právo
 • Náhrada škody a nemajetkové újmy
 • Exekuce, insolvence
 • Generální praxe

Jazyky: čeština, angličtina, němčina

Motto: „Zájmy klientů na prvním místě.“

Mgr. Bc. Martina Lukschová
advokátka
Mgr. Bc. Martina Lukschová Vzdělání:
 • Univerzita Karlova v Praze, obor Právo (Mgr.)
 • Vysoká škola ekonomická v Praze, obor Podniková ekonomika a management (Bc.)
Profesní dráha:

Během vysokoškolského studia pracovala jako právní praktikantka v advokátní kanceláři. Absolvovala též praxi u Městského soudu v Praze. Advokátní koncipientkou se stala v roce 2014, přičemž působila v advokátní kanceláři v Praze specializující se na trestní právo a následně v advokátní kanceláři na Kladně s generální praxí, se zvláštním důrazem na rodinné právo. V roce 2017 složila advokátní zkoušku (s hodnocením výtečně) a je samostatnou advokátkou. Od roku 2019 je členem právního týmu naší kanceláře.

Zaměření a specializace:
 • Rodinné právo
 • Pracovní právo
 • Trestní právo
 • Sporná agenda
 • Smluvní agenda
 • Generální praxe

Jazyky: čeština, angličtina

Motto: „Acta non verba.“ (Činy, ne slova.)

Mgr. Tomáš Holub
advokát
Mgr. Tomáš Holub Vzdělání:
 • Univerzita Palackého v Olomouci, obor Právo (Mgr.)
Profesní dráha:

Během vysokoškolského studia absolvoval právní praxi u okresního soudu. Advokátním koncipientem se stal v roce 2012, přičemž působil ve dvou pražských advokátních kancelářích a rovněž v kanceláři insolvenčního správce se zvláštním povolením. Od roku 2017 je samostatným advokátem a od roku 2018 členem právního týmu naší kanceláře.

Zaměření a specializace:
 • Smluvní agenda
 • Sporná agenda
 • Právo nemovitostí
 • Insolvenční právo
 • Cizinecké právo
 • Generální praxe

Jazyky: čeština, angličtina

Motto: „Trvale pracuji na tom, aby každému bylo přiznáno, co mu právem náleží.“

Mgr. Martin Janeček
advokát
Mgr. Martin Janeček Vzdělání:
 • Západočeská univerzita v Plzni, obor Právo (Mgr.)
Profesní dráha:

V rámci vysokoškolského studia prošel právní praxí u okresního soudu a v notářské kanceláři. V roce 2011 nastoupil do advokátní kanceláře Švec - Rychterová jako advokátní koncipient. Od roku 2018 je samostatným advokátem a i nadále spolupracuje s naší kanceláří.

Zaměření a specializace:
 • Trestní právo a přestupky
 • Občanské právo
 • Vymáhání pohledávek
 • Právo nemovitostí
 • Insolvenční právo
 • Generální praxe

Jazyky: čeština, angličtina

Motto: „Vigilantibus iura scripta sunt.“ (Práva náleží bdělým).

Mgr. Jan Polesný, LL.M.
advokátní koncipient
Mgr. Jan Polesný, LL.M. Vzdělání:
 • Masarykova univerzita v Brně, obor Právo (Mgr.)
 • EDU Effective Business School, program Business and Law (LL.M.)
Profesní dráha:

Během vysokoškolského studia pracoval jako praktikant na Pražské správě sociálního zabezpečení a následně na České správě sociálního zabezpečení. Advokátním koncipientem naší advokátní kanceláře se stal v roce 2020.

Jazyky: čeština, angličtina

Motto: „Amat victoria curam.“ (Štěstí přeje připraveným).


Administrativa

Soňa Písaříčková
asistentka
Dominika Šmejkalová
asistentka

Externí konzultanti

JUDr. Petr Zikmund
advokát

Advokacii vykonává od roku 1990, od samého počátku obnovení advokacie jako svobodného povolání. Jeho advokátní kanceláří v Mělníku prošlo více advokátních koncipientů, kteří v současnosti sami vykonávají advokacii, nebo působí v jiných justičních složkách. Od roku 2018, po dosažení důchodového věku, advokátní činnost omezil a v současnosti vykonává advokacii v užším rozsahu.

Má letité zkušenosti a rozsáhlé vědomosti zejména v oblasti trestního, obchodního a občanského práva, které dokáže velmi dobře aplikovat v praxi.

JUDr. Jindřich Špergl
emeritní advokát

V advokacii působil od roku 1977 do roku 2017 v advokátních kancelářích v Praze a v Mělníku.

Je ostříleným praktikem s letitými zkušenostmi a znalostmi z výkonu generální advokátní praxe.


© AKSR - advokátní kancelář Švec - Rychterová - všechna práva vyhrazena.

Povinné informace

Informace pro spotřebitele: Pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů ze smluv o poskytování právních služeb je příslušnou Česká advokátní komora. Více informací naleznete na webových stránkách www.cak.cz.

Informace pro fyzické osoby: Jako správci osobních údajů zpracováváme osobní údaje v případech a za podmínek upravených nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), jehož aktuální znění je dostupné na webových stránkách www.uoou.cz. K uplatnění práv v oblasti osobních údajů (tj. práva na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, s žádostí o omezení zpracování, vznesením námitky proti zpracování, práva na přenositelnost údajů a dalších práv podle GDPR) se na nás můžete obracet prostřednictvím emailu na adrese info@aksr.cz nebo poštou na adrese Kpt. Jaroše 317/24, Mělník.